volg id Plein  

volg id Plein op Facebook volg id Plein op Twitter volg id Plein op Google+ volg id Plein op Linkedin Sollicitatie Assistent    
hulp bij solliciteren met voorbeeld cv 's en voorbeeld-brieven  (gratis)  

bekijk de landelijke coaches met 'coach in de buurt', met foto's en meer informatie

Klik hier en bekijk alle coaches..

Voorbeeld CV 3 

Voorbeeld CV 3 Versie tekstverwerker (gratis)
Tip! Download of klik-rechts op bovenstaande link en kies 'doel/koppeling opslaan als..' dan 'Opslaan' in bijv. Mijn documenten en dan 'Openen' met bijv. OpenOffice of Word...
CURRICULUM VITAE


Persoonlijke gegevens:

Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode/woonplaats:   
Telefoon:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
###
###
Stellendamhof ##
3086 ZA Rotterdam
010-###
##-##-19##
Oekraïne
Oekraïns


Opleidingen:
 • 1994-1997 Muziekopleiding, diploma behaald
Opleiding tot dirigent en organisator van een academisch koor
Zelf deelgenomen aan het koor, dat internationale bekendheid heeft
 • 1999-2004 Staatshogeschool voor Cultuur, diploma behaald
Opleiding tot “Cultureel verlichtend werkster, organisator-ontwikkelaar van cultureel- verlichtend werk, beheerder en econoom van buurthuizen etc.”
In Nederland door AOB gewaardeerd als vergelijkbaar met de HBO-opleiding:
Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs in de richting van Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • 2007-2008 Maatschappij-oriëntatie in het kader van de inburgering, certificaat behaald
 • 2008-2009 Nederlands als tweede taal voor hoger opgeleide anderstaligen, certificaat behaald
 • juli 2009 Windows en Word, certificaat behaald

Werkervaring:
 • 1997-1999 Organisator in een buurthuis
Taken: het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van allerlei activiteiten voor volwassenen, onder andere op het gebied van toneel, muziek, schilderen, aanleggen van verzamelingen voor postzegels of munten, excursies, feestavonden, of andere activiteiten waarvoor interesse was
 • 2004-2007 Organisator in een buurthuis
Taken: het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van allerlei activiteiten voor kinderen. In de leeftijd van 6 tot 8 jaar: feestavondjes, tekenfilms kijken, spelletjes doen;
In de leeftijd van 9 tot 11 jaar: schilderen, toneelspelen, uitnodigen van bekendheden;
In de leeftijd van 12 tot 14 jaar: muziek, dans, maar ook het onder begeleiding van psychologen doen van rollenspelen van problemen in de thuissituatie, op school of met vrienden, voorbereiden op de toekomst
 • 12-04-09 tot en met 16-04-09 Stage als activiteitenbegeleider bij Zorgcentrum ###
Taken: (geheugen)spelletjes doen, samen de krant lezen, bloemschikken, (psalmen) zingen, gezellig de tafel dekken, gezamenlijk koffiedrinken en eten
 • 15-11-09 tot en met 19-11-09 Stage als Activiteitenbegeleider bij Activiteitencentrum ###
Taken: Creatieve middag, Antilliaanse aerobics en kookclub voor kinderen; Taalprakticum en Italiaanse kookclub voor volwassenen


Persoonlijke eigenschappen:
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Creatief in denken en handelen

Talenkennis:
 • Nederlands: spreken, lezen en schrijven
 • Engels: vloeiend spreken, lezen en schrijven
 • Russisch: vloeiend spreken, lezen en schrijven

Referentie:
 • Drs. ###, decaan NT2, Frankendaal 70, 3075 XC Rotterdam, 010-###


Voorbeeld CV 3 


id Plein: hulp bij re-integratie met coaches in het gehele land        Sollicitatie Assistent (Home)

Bel naar 085-0495160 en informeer geheel vrijblijvend naar
de mogelijkheden voor hulp bij re-integratie en IRO.

© 2004-2017 id Plein BV